Image

ห้องเย็นสำเร็จรูป COLD ROOM

ห้องกักเก็บความเย็นไม่ให้รั่วไหล ประหยัดไฟ กันไฟ และใช้ได้นาน โดยในตัวของห้องเย็นนั้น ถูกติดตั้งด้วยระบบทำความเย็นพร้อมใช้งาน สามารถทำอุณหภูมิห้องได้ตั้งแต่ +20 ถึง -40 องศาเศลเซียส ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 30% สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบ และสินค้าเช่น เนื้อสัตว์ นม อาหารทะเล อาหารคาว-หวาน ผักและผลไม้ รวมไปถึง วัคซีน และยา เพื่อให้คงคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยม 
Image

Cold Storage Room

ห้องเก็บรักษาความเย็น cold storage room ทำความเย็นอยู่ที่ อุณหภูมิ -30 ถึง -20 องศาเซลเซียส หลังจากที่สินค้าได้ผ่านการ Freeze หรือ ถูกแช่แข็งมาแล้ว เป็นการรักษาอุณหภูมิให้คงที่  ไม่ให้สินค้าละลาย และยังคงสภาพ Freeze ไว้ตลอดเวลา

Chilled Room

ห้องเก็บรักษาความเย็น chilled Room มักใช้ในการเก็บรักษาความสดของผักและผลไม้
ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสีย ยืดระยะเวลาความสดของสินค้าได้นานยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมจำหน่าย โดยอุณหภูมิของห้องจะอยู่ที่ +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือสามารถกำหนดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสินค้าในแต่ละชนิด
Image
Image

Freezer Room

ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ทำความเย็นได้รวดเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย และกักเก็บอุณหภุมิได้ยอดเยี่ยมเก็บรักษาสินค้าได้นาน โดยอุณหภูมิของห้อง  Freezer room อยู่ที่ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส

Blast Freezer Room

มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล 
หรืออาหารสำเร็จรูปต่างๆ ก็สามารถคงคุณภาพ สีสัน และรสชาติของสินค้าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
โดยอุณหภูมิของห้องจะอยู่ที่ -35 ถึง -40 องศาเซลเซียส
Image
Image

Processing room

ห้องไลน์ผลิต คือห้องที่เป็น พื้นที่ในกระบวนการผลิต แปรรูป หรือบรรจุลงในแพคเก็จ
ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ควรได้รับการรักษาอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้สดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐานอยู่เสมอ โดยตัวห้องจะทำอุณหภูมิอยู่ที่ +12 ถึง +20 องศาเซลเซียส

Ante Room

พื้นที่สำหรับจัดเก็บรักษาคุณภาพของสินค้า ให้พร้อมในการขนส่งสู่ศูนย์จัดจำหน่าย
การควบคุมอุณหภูมิในห้องนี้ก็ เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ได้มาตรฐานของสินค้า
จนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยตัวของห้องจะทำอุณหภูมิอยู่ที่ +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
Image

Cooling line Innovation

" Leader in Refrigeration System "

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 25 ปี จากทีมงานวิศวกรด้านอุตสาหกรรมระบบเครื่องทำความเย็น  Cooling Line ออกแบบและติดตั้งในทุกระบบทำความเย็น ให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของทุกองค์กร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย เพราะเราคือ " ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครื่องทำความเย็น "

Contact Info

บริษัท คูลลิ่งไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

 

เลขที่ 70 หมู่ 13 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

 

หมายเลขติดต่อ :
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซื้อสินค้าและบริการ
office : 02-019-1000 ext. 200
call center : 080-585-0573
Fax : 02-019-8801
E-mail : clinfo@wtg.co.th
 

Company Profile
เติบโตด้วยทีมงานวิศวกร...ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี


Our Products
ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้คุณภาพเหนือมาตรฐาน


Our Standard
โครงสร้างและการจัดการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008


Look After
เราดูแลคุณ.. ในทุกบริการ “เราคือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบเครื่องทำความเย็น 

บริการหลังการขาย 

service call center : 094-448-0707

Designed by Megaweb.co.th - © copyright 2018. Cooling Line Innovation Co., Ltd. All rights reserved.

Search