COLD ROOM ห้องเย็นสำเร็จรูป

ห้องกักเก็บความเย็นไม่ให้รั่วไหล ประหยัดไฟ กันไฟ และใช้ได้นาน โดยในตัวของห้องเย็นนั้น ถูกติดตั้งด้วยระบบทำความเย็นพร้อมใช้งาน 
สามารถทำอุณหภูมิห้องได้ตั้งแต่ +20 ถึง -40 องศาเศลเซียส ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 30% สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบ 
และสินค้าเช่น เนื้อสัตว์ นม อาหารทะเลอาหารคาว-หวาน
ผักและผลไม้ รวมไปถึง วัคซีนและยา เพื่อให้คงคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยม
 
Image

Cold Storage Room

ห้องเก็บรักษาความเย็น อยู่ที่อุณหภูมิ -30 ถึง -20
องศา-เซลเซียส 
หลังจากที่สินค้าได้ผ่านการถูกแช่แข็ง
มาแล้ว 
เป็นการรักษาคุณภาพสินค้าให้คงสภาพไว้ตลอดเวลา


Image

Chilled Room

มักใช้ในการเก็บรักษาความสดของผักและผลไม้ 
ยืดระยะเวลาความสดของสินค้าได้นานยิ่งขึ้น โดยอุณหภูมิของห้องจะอยู่ที่ +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือสามารถกำหนดอุณหภูมิ
ให้เหมาะสมกับสินค้าในแต่ละชนิด
Image

Freezer Room

เก็บรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ โดยไม่ทำให้
เซลล์เกิดความเสียหาย 
เก็บรักษาสินค้าได้นาน
โดยอุณหภูมิของห้อง
อยู่ที่ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส
Image

Blast Freezer Room

มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็วมาก
ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
ต่างๆ ก็สามารถคงคุณภาพ สีสันและรสชาติของสินค้าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยอุณหภูมิของห้องจะอยู่ที่ -35 ถึง -40 องศาเซลเซียส
Image

Processing Room

เป็นพื้นที่ในกระบวนการผลิต แปรรูป หรือบรรจุลงในแพคเก็จ 

ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ควรได้รับการรักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้สดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
โดยตัวห้องจะทำอุณหภูมิอยู่ที่ +12 ถึง +20 องศาเซลเซียส

Image

Ante Room

พื้นที่สำหรับจัดเก็บรักษาคุณภาพของสินค้า ให้พร้อมในกาขนส่ง
สู่ศูนย์จัดจำหน่าย 
โดยตัวของห้องจะทำอุณหภูมิ อยู่ที่ +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส

Cooling line Innovation

" Leader in Refrigeration System "

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 25 ปี จากทีมงานวิศวกรด้านอุตสาหกรรมระบบเครื่องทำความเย็น  Cooling Line ออกแบบและติดตั้งในทุกระบบทำความเย็น ให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของทุกองค์กร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย เพราะเราคือ " ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครื่องทำความเย็น "

Contact Info

บริษัท คูลลิ่งไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

 

เลขที่ 70 หมู่ 13 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

 

หมายเลขติดต่อ :
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซื้อสินค้าและบริการ
office : 02-019-1000 ext. 200
call center : 080-585-0573
Fax : 02-019-8801
E-mail : clinfo@wtg.co.th
 

Company Profile
เติบโตด้วยทีมงานวิศวกร...ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี


Our Products
ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้คุณภาพเหนือมาตรฐาน


Our Standard
โครงสร้างและการจัดการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008


Look After
เราดูแลคุณ.. ในทุกบริการ “เราคือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบเครื่องทำความเย็น 

ติดต่อบริการแจ้งซ่อม

service  : 094-448-0707

Designed by Megaweb.co.th - © copyright 2018. Cooling Line Innovation Co., Ltd. All rights reserved.

Search